Skibsservice

Vi udfører alt dykkerarbejde i forbindelse med skibe.

"in water ship repair"

- Bjærgning / Haveri

- Udskiftning / påsvejsning af anoder

- Inspektion med vidio

- Svejsning / Skæring

- Rens / Polering af propeller

- Rens / Højtryksspuling af skibsbund

- Frigørelse af trosser, trawl mv. fra skruer

- Ultralyd tykkelse målling

- Rens, Spuling af boxkølere, søventiler mv.